Hanke
Kehittämishanke - 32014

Yhdessä enemmän

Keurusseudun Yrittäjät ry

31.08.2016 - 02.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Keurusseudun Yrittäjät ry on kokouksessaan 8.3.2016 päättänyt hakea rahoitusta Keuruun keskustan kehittämiseen. Kaupan keskus Keuruu -hanke, Yhdessä enemmän ¿hanke, toteutetaan yhteistyöhankkeena, jolle rahoitusta haetaan Vesuri ¿ryhmä ry:n Leader ¿rahoituksesta. Hankkeen tarve, idea ja toteutustapa on lähtöisin alueelta. Hanke parantaa mukana olevien yritysten palveluita, osaamisen tasoa, lisää yhdessä tekemistä ja verkostoitumista, viihtyisyyttä ja alueen yleistä vetovoimaisuutta. Hanke tukee alueen muuta kehittämistoimintaa ja hankkeessa saatavat tulokset on tarkoitus juurtua pitkäkestoiseksi toiminnaksi. Hankkeessa kuullaan myös nuorten yrittäjien ääntä ja osallistetaan heitä yhteiseen toimintaan. Hankkeen pääasiallinen toiminta-alue on Keuruun keskusta: ydinkeskusta, Yliaho, Terva ja Karjola. Hankkeen yhteistyötahot ovat Keuruun kaupunki, Kehittämisyhtiö Keulink Oy, Keurusseudun yrittäjät ry, paikalliset yritykset sekä muut mahdolliset yhteisöt ja tahot, joiden tahtotila on lähteä mukaan Keuruun keskustan kehittämiseen. Hankkeen hyödynsaajina ovat: ¿ alueen yritykset ¿ alueen asukkaat ¿ elinkeinoelämä Hankkeen kesto on 1.9.2016-30.8.2019 (jonka aikana projektipäällikkö on 24 kk palkattuna).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

32014

Aloituspäivämäärä

31.08.2016

Loppumispäivämäärä

02.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt