Hanke
Kehittämishanke - 256938

Yhdessä onnistumme

Kotimaisen avustustyönliitto Koa ry

- 29.06.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toteuttaja on Kotimaisen avustustyönliitto Koa ry. Hankkeella edistetään pakolaislasten- ja nuorten positiivista integroitumista Somerolle. Toiminnan kohderyhmänä ovat kaikki Somerolla asuvat lapset ja nuoret. Ajankohtaiseksi hankkeen tekee Suomeen ja Somerollekin saapuneet Ukrainan pakolaiset. Tutkimusten mukaan myönteinen integroiminen ehkäisee tehokkaasti segregoitumista, sekä paikallisväestönkin jengiytymistä. Hankkeen aikana kehitämme toimintamallin, jonka avulla tavoitamme sekä pakolaistaustaisia että kantaväestöön kuuluvia lapsia ja nuoria jo olemassa olevien harrastusten ja erilaisten toimintojen piiriin ja autamme heitä sitoutumaan Somerolla tarjolla olevaan toimintaan. Tuotoksena syntyy helposti levitettävä kirjallinen toimintamallin kuvaus. Hanke sisältää toimintaa, joka auttaa pakolaislapsia ja -nuoria sisäistämään suomalaista kulttuuria ja toimintatapoja, oman identiteettinsä säilyttäen. Vuorovaikutteisessa toiminnassa myös somerolaiset kantaväestön lapset ja nuoret voivat saada hyviä vaikutteita pakolaislapsilta ja -nuorilta. Kun lapset ja nuoret saadaan mukaan onnistuneesti, se motivoi myös aikuisia tulemaan mukaan, kannustamaan lapsiaan osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Hankkeen toiminta lisää luottamusta ja turvallisuuden tuntua joka osaltaan auttaa pakolaisia myönteiseen integroitumiseen. Hyödynsaajana näin ollen on koko alueen väestö. Hankkeen toteutusaika on 9/2023- 9/2025.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

256938

Loppumispäivämäärä

29.06.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset (kaupunkien läheinen maaseutu)

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt