Hanke
Kehittämishanke - 212616

Yhes – Elinvoimaa Yhteistyöllä Etelä-Karjalaan

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

31.10.2022 - 13.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Yrittäminen on suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin turvaamisen kulmakiviä. Yrittäjät turvaavat palveluiden saatavuutta myös harvaan asutuilla alueilla ja mahdollistavat alueiden elinvoiman säilymistä. Yritykset luovat uusia työpaikkoja alueille ja vastaavat osaltaan myös kuntien ja kaupunkien verotuloista. Etelä-Karjalassa on paljon pieniä yrityksiä, jotka hakevat kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksia omalle toiminnalleen. Yksi ratkaiseva tekijä on toimivat verkostot ja yhteistyön lisääminen pienten yritysten välillä. Yhteistyöllä yritykset ovat vahvempia toimijoita palveluntuottajina ja pystyvät tarjoamaan myös kilpailutuksissa isompia kokonaisuuksia palvelun hankkijalle. Yhteistyön kehittämiseksi Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy haluaa tarjota mahdollisuuksia ja työkaluja niihin toimenpiteisiin, joita yritykset tarvitsevat toiminnan kehittämisen eteenpäin viemiseksi. Aiempien kokemusten mukaan yritysryhmähankkeet ovat tarjonneet kehittämisen työkaluja ja mahdollisuuksia yhteistyön eteen päin viemiseksi. Kehitysyhtiö tavoittelee alueelle uusia yritysryhmähankkeita ja tätä kautta tavoitteena on lisätä sekä yritysten menestyksen avaimia että seudun elinvoiman kulmakiviä ja palveluiden säilymisen ja kehittämisen mahdollisuuksia. Yhes - Yhteistyöllä elinvoimaa Etelä-Karjalaan on yritysten aktivointiin suunnattu hanke, jossa halutaan lisätä tietoisuutta yritysryhmähankkeiden mahdollisuuksista alueen yritysten toiminnalle. Aktivointihankkeessa kootaan yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita yritysryhmähankkeista. Aktivointihankkeen toimenpiteinä saadaan yrittäjiä yhteen ja Kehitysyhtiönä hankkeen kautta pyritään vastaamaan yrittäjien yhteistyön edistämisen tarpeisiin. Ennen kaikkea tavoite on synnyttää yritysten välille uusia yhteistyöverkostoja yhteisten toimenpiteiden ja tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on, että hankkeen tuloksina syntyisi Etelä-Karjalaan 2 uutta yritysryhmähanketta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

212616

Aloituspäivämäärä

31.10.2022

Loppumispäivämäärä

13.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt