Hanke
Kehittämishanke - 267184

Yhteen hiileen -hanke

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy

- 27.02.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Yhteen hiileen -hankkeen tavoitteena on rakentaa konkreettisesti ekosysteemimäinen toimintamalli alueen elinvoiman takaamiseksi ja kehittämiseksi kaikkien julkisten, kolmannen sektorin ja maaseudun asukkaiden yhteistyöllä. Kyseessä on yleishyödyllinen kehittämishanke, jolla kannustetaan alueen toimijoita yhteisiin toimenpiteisiin elinvoimaisuuden, aktiivisuuden ja uusien toimintamallien kehittämiseen aina kylien nurkilta seutukuntatasolle että yksittäisistä harrastuksista aina koko kuntaa ja koko Viisarin aluetta elävöittäviin yhteisiin ponnistuksiin. Tavoitteena onkin vahvistaa myös yhdistysten yhteistyötä ja rakentaa tämän pohjalta toimintamalleja ja vastuunjakoa esimerkiksi tapahtumien, aktiviteettien, harrastusympäristöjen ja palveluiden järjestämiseen vapaaehtoisvoimin siten, että jokaisella toimijalla on oma roolinsa ja vahvuutensa. Tähän on olemassa hyvää perinnettä alueen talkoohengessä ja toimintakonseptista voidaan luoda malli pitäjän elinvoimaisuuden ylläpitämiseen yhteen hiileen puhaltamalla. Ekologisesti kestävää toimintaa edistetään mm. hyödyntämällä yhdistysten tekemiä uusia tai vanhoja hankintoja ja yhdistämällä sekä kierrättämällä niitä, luodaan niistä ekologisesti kestäviä toimintamalleja. Tämän ekosysteemimäisen toimintamallin pyritään kuvaamaan hankkeen aikana tavoilla, joiden ansiosta se voidaan monistaa myös eri paikkakunnille ja alueille. Hankkeen tavoitteena onkin saada aikaan entistä vahvempi kierre, jossa toteutettu ja kuvattu toimintamalli edistää yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta vahvistumista elinvoiman ylläpitäjänä mahdollisesti läpi Suomen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

267184

Loppumispäivämäärä

27.02.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt