Hanke
Kehittämishanke - 265475

Yhteinen Enonsaari

Painovoima ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toteuttajana on Painovoima ry. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Lahden Vesijärjessä sijaitsevan kaupungin omistaman Enonsaaren virkistys- ja luonnonsuojelualueen tunnettuutta, lisätä alueen käyttöä alueen yhdistysten ja järjestöjen parissa, sekä kehittää aluetta Lahden kaupungin ja sen lähialueiden asukkaiden virkistyskeitaana. Alueen kehittämistä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä muiden päijäthämäläisten yhdistysten, sekä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden (mm. Päijät-Hämeen hyvinvointialue) kanssa. Hankkeen avulla Enonsaareen tehdään käyttäjälähtöinen kehittämissuunnitelma / suunnitelmia, joiden avulla pyritään parantaa alueen saavutettavuutta, sekä kehitetään kävijöitä palvelevia retkeily- ja luontokohteita. Lisäksi hankkeen tarkoituksena on kehittää alueelle erilaisia tapahtumia ja kulttuuripalveluita. Hankkeen aikana Enonsaarella rakennetaan uudet verkkosivut, jonne lisätään käyttäjäystävällistä sisältöä. Lisäksi hankkeen aikana kehitetään ja lanseerataan Enonsaaren ystävät -vapaaehtoistoiminta, jonka avulla käynnistetään erilaisia kunnostus-, ympäristönhoito- ja tapahtumajärjestelyitä. Lisäksi alueesta ja sen käyttömahdollisuuksista tiedotetaan päijäthämäläisiä järjestöjä, sekä sosiaali- ja terveysalan toimijoita mukaan lukien alan yritykset, järjestöt ja Hyvinvointialue. Hankkeen tuloksena alueella vierailevien matkailijoiden ja asukkaiden määrä saadaan käännettyä kasvamaan monien huonojen vuosien jälkeen. Hankkeen tuloksena syntyvien jatkohankkeiden / investointien seurauksena alueen käytettävyys, sekä alueella olevien virkistys- ja matkailupalveluiden laatua saadaan parannettua. Hanke hyödyntää vierailijoiden lisäksi laajasti päijäthämäläisiä matkailu-, virkistys- ja tapahtuma-alan yrityksiä tarjoamalla uuden alustan oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

265475

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt