Hanke
Kehittämishanke - 13787

Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla – Uusia tuulia palvelutuotantoon??

Helsingin Yliopisto

01.03.2016 - 17.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Viimeaikainen kunta- ja palvelurakenteen muutos on monin paikoin siirtänyt palveluiden tarjontaa maaseudulta yhä kauemmaksi kuntakeskuksiin. Tämän johdosta julkisessa keskustelussa on noussut voimakkaasti esiin tarve uusien ratkaisujen kehittämiseksi maaseudun palvelutuotantoon. Palvelurakenteen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi on esitetty maaseudun asukkaiden entistä aktiivisempaa osallistumista ja vaikuttamista palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yksi mahdollinen ratkaisu kolmannen sektorin kestävään palvelutuotantoon on yhteiskunnallinen yrittäjyys. Kyläyhteisöjen mahdollisuuksia astua entistä merkittävämpään rooliin maaseudun palvelutuotannossa ei ole vielä kartoitettu Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeen tavoitteena onkin siten tarjota työkaluja Etelä-Pohjanmaan maaseudun palvelurakenteen vahvistamiseen ja monipuolistamiseen tarkastelemalla kyläyhdistysten edellytyksiä ja valmiuksia yhteiskunnallisen yrittäjyyden harjoittamiseen. Hanke hyödyntää kyläyhteisöissä toimivia kyläaktiiveja tarjoamalla heille uutta tietoa yhteisölähtöisestä yrittäjyydestä ja vahvistamalla työpajatoiminnan kautta heidän tietoaan ja osaamista yhteisölähtöisen yrityksen perustamisessa ja toiminnan suhteen. Välillisesti hankkeen hyödynsaajia ovat kyläläiset sekä alueen mökkiläiset, joiden palvelutarjontaa ja sitä kautta myös elämänlaatua kyläyhdistysten yhteisölähtöinen yrittäjyys voi parantaa. Kunnan näkökulmasta hanke on myös erittäin hyvä keino kehittää kunnan ja asukkaiden vuorovaikutussuhteita, lähidemokratiaa ja kehittää uudenlaisia paikallisen osallistumisen välineitä sekä tuoda kuntaan uudenlaista elinvoimaa

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

13787

Aloituspäivämäärä

01.03.2016

Loppumispäivämäärä

17.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt