Hanke
Kehittämishanke - 84235

Yhteismetsäomistuksen edistäminen Kainuussa

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.12.2018 - 01.06.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja testata erilaisia toimintamalleja ja menetelmiä, joilla parannetaan aktiivisen- ja yritysmäisen metsätalouden harjoittamisen edellytyksiä. Tarkemmin ottaen tavoitteena on kehittää menetelmiä yhteismetsäomistuksen lisäämiseksi ja edistämiseksi Kainuussa. Parhaassa tapauksessa hankkeessa tuotettavien menetelmien avulla Kainuuseen syntyy uusia yhteismetsiä ja jo olemassa olevien yhteismetsien toiminta tehostuu. Metsätalouden harjoittaminen ja puun jalostus tuottavat hyvinvointia Kainuulaisille metsänomistajille ja koko yhteiskunnalle. Hankkeessa pyritään turvaamaan kannattavan jalostustoiminnan pysymistä ja uusien investointien mahdollisuuksia vähentämällä metsätilarakenteen ja metsänomistusrakenteen pirstoutumista. Tila- ja omistusrakenteen pirstoutuminen heikentää metsätalouden harjoittamisen kannattavuutta ja vähentää sekä hakkuita että investointeja metsiin. Hankkeessa autetaan metsänomistajia tekemään metsänomistusjärjestelyihin liittyviä päätöksiä, joilla turvataan mahdollisuudet puuntuotannon ja metsien hyödyntämisen kehittämiseen tulevaisuudessa. Toiminta tukee myös metsäomaisuuden siirtymistä sukupolvelta toiselle. Kehittämishankkeen toimenpiteet kohdistetaan edellä kuvattuihin tavoitteisiin. Toimenpiteet jaetaan kohderyhmittäin seuraavasti: 1. Uuden yhteismetsän perustamiseen aktivoivien menetelmien kehittäminen ja testaus (Kuhmo) 2. Keskimääräistä suuremmille metsänomistajille suunnattujen viestintämenetelmien kehittäminen ja testaus 3. Olemassa olevien yhteismetsien toiminnan tehostumista tukevien menetelmien kehittäminen ja testaaminen 4. Yleinen tiedottaminen ja tiedon hankkiminen

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

84235

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

01.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt