Hanke
Kehittämishanke - 58802

Yhteismetsien edistäminen Kainuussa esiselvityshanke

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.12.2017 - 29.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Uusien yhteismetsien perustaminen ja vanhojen yhteismetsien laajentumisen edistäminen ovat yksi parhaista tavoista edistää aktiivista ja yritysmäistä metsätaloutta. Esiselvityshankkeessa selvitetään yhteisöjen, yritysten ja metsänomistajien kiinnostus uuden sijoitusmuotoisen yhteismetsän perustamiseen Kainuussa. Kartoitetaan yhteismetsän toimintamuoto ja toimijoiden mukanaolo sekä roolitukset toteutushanketta varten. Lisäksi hankkeessa selvitetään nykyisten yhteismetsien laajenemishalukkuutta ja mahdollisia kehittämistoimenpidetarpeita sekä sijoitusrahastojen kiinnostusta liittyä osakkaiksi perustettaviin sijoitusyhteismetsiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

58802

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

29.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt