Hanke
Kehittämishanke - 82969

Yhteismetsien edistäminen Pohjois-Karjalassa esiselvityshanke, YHTE

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.12.2018 - 09.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityshankkeessa selvitetään yhteisöjen ja yritysten kiinnostusta uuden kuntavetoisen yhteismetsän perustamiseen Pohjois-Karjalassa. Yhteismetsän toimintamuoto, toimijoiden mukanaolo sekä roolit ovat hyvä selvittää toteutushanketta varten. Tavoitteena on jatkohanke, jossa selvitetään nykyisten yhteismetsien laajenemishalukkuutta, kuolinpesien ja yksityisten metsänomistajien kiinnostusta liittyä osakkaiksi perustettavaan yhteismetsään.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

82969

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

09.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt