Hanke
Kehittämishanke - 17175

Yhteisöllisten retkeily- ja vapaa-ajaninvestointien suunnitteluhanke

Lahden kaupunki

30.11.2015 - 28.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen kohderyhmänä ovat Nastolan kunnan asukkaat sekä alueella vierailevat matkailijat. Hankkeen tarkoituksena on suunnitella Nastolan kunnan alueelle yhteisölähtöisesti Nastolan retkeily-, ulkoilu- ja virkistysalueiden kehittämiseen tähtäävä investointihanke. Hankkeen avustuksella mahdollisista investoinneista laaditaan tarkemmat suunnitelmat, piirrustukset ja kustannusarviot investointien toteuttamiseksi. Hankkeen aikana selvitetään myös alueen kylistä mahdollisia vapaa-ajaninvestointikohteita (uimarannat, laiturit, pelikentät), jotka parantaisivat maaseudun asukkaiden ja kuntalaisten virkistysmahdollisuuksia. Suunniteltavat investoinnit pyritään tekemään siten, että alueen asukkaat ja järjestöt osallistuisivat niiden toteuttamiseen ja mahdolliseen ylläpitoon mahdollisimman suurella talkootyöpanoksella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

17175

Aloituspäivämäärä

30.11.2015

Loppumispäivämäärä

28.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt