Hanke
Kehittämishanke - 261149

Yhteisömaatila-konseptin kehittäminen Päijät-Hämeessä

Päijänne-Leader ry

- 30.01.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa suunnitellaan ja kehitetään Yhteisömaatila-konsepti ja kuvataan se. Konseptityössä tarkastellaan toimintamallia eri sidosryhmien näkökulmista ja kuvataan konkreettisesti, mitä kaikkea Yhteisömaatila-konsepti voi erilaisilla tiloilla käytännössä tarkoittaa. Konseptikuvaus on tarkka kuvaus yhteisömaatilan lähtökohdista, tavoitteista ja konkreettisesta kokonaisuudesta. Konseptin mallinnus toteutetaan käyttäen pilottikohdetta. Hankkeessa tarkastellaan myös yhteisömaatila-konseptin soveltuvuutta muille tiloille. Näitä voivat olla esimerkiksi hyvinvointimaatila, maatilamatkailutila tai metsä- ja biotalousmaatila. Vaikka yhteisömaatila-konsepti tarjoaa hyvinkin konkreettisia ratkaisuja tilojen käyttöön, hyödyntää jokainen tila konseptia tilalle parhaiten sopivalla tavalla. Se voi tarkoittaa kokonaisvaltaista koko tilan toiminnan ratkaisua tai yksittäistä ratkaisua tilan toiminnan kehittämiseksi. Yhteisömaatila-konseptin tarkoitus on luoda yksi vaihtoehtoinen ja uudenlainen tulevaisuudenkuva tiloille. Yhteisömaatila-konseptin kohderyhmänä ovat kaikki maatilat, mutta se soveltuu parhaiten niille tiloille, jotka näkevät tilansa tulevaisuuden monialaisena, monipuolisena, yhteisöllisenä ja kestävyyteen kurkottavana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

261149

Loppumispäivämäärä

30.01.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt