Hanke
Kehittämishanke - 124996

Yhteisötaidot on vai yhteisötaidoton

Kurjen ekokyläyhdistys ry

31.03.2020 - 11.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa järjestetään Pirkanmaan maaseudulla toimiville yhteisöille 3 pv:n yhteisökehittämistapahtuma syksyllä 2020. Tapahtumalla vahvistetaan yhteisöjen yhteisöllistä osaamista. Sillä muun muassa edistetään yhteisöllistä toimintaa tukevien keskustelu-, päätöksenteko- ja toimintakäytäntöjen oppimista ja käyttöä. Sillä edistetään myös ymmärrystä siitä, että yhteisöhankkeet muodostuvat useista eri tasoista (yksilö / yhteisö / tarkoitus / rakenteet / käytännöt), jotka kaikki ovat tärkeitä hankkeiden onnistumiselle. Samoin edistetään ymmärrystä yhteisöhankkeiden eri kehitysvaiheista ominaispiirteineen sekä eri vaiheissa tarvittavista toimenpiteistä. Lisäksi yhteisöjä opastetaan tunnistamaan niiden nykytila sekä sen oleellisimmat haasteet ja kehitystä edistävät voimat. Hankkeessa käytetään työkaluna Eurooppalaisten ekokylien verkostossa (GEN Europe) kehitettyä yhteisöhankkeiden kehittämismenetelmää CLIPS:iä (Community Learning Incubator Program for Sustainability). Näin hyödynnetään muualla kehitettyä uutta yhteisöllistä osaamista Pirkanmaan maaseudun yhteisöjen kehittämisessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

124996

Aloituspäivämäärä

31.03.2020

Loppumispäivämäärä

11.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt