Hanke
Investointihanke - 290728

Yhteisötila Tuuki: suojaus auringonpaahteelta

Wirmon Martat ry

- 30.10.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toteuttaja: Wirmon Martat ry Kuvaus toimipaikasta ja sen toiminnasta: Yhteisötila Tuuki on ollut kuntalaisten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden käytössä maksutta vuodesta 2020 alkaen. Yhteisötila Tuukista on tullut keskeinen osa Mynämäen yhteisötoimintaa. Se toimi laajasti eri-ikäisten (lapset, nuoret, työikäiset, seniorit) ja erilaisten toimintojen kohtaamispaikkana. Tila on käytössä päivittäin ja esimerkiksi vuonna 2023 sitä oli varannut 43 eri toimijaa (yhdistys, kunta, Varha, yritys tai kuntalaisista koostuvat vapaat ryhmät), jotka käyttivät tilaa vuoden aikana yli 2000 tuntia. Tila on käyttöasteeltaan yksi Mynämäen käytetyimmistä tiloista. Toimenpiteet: Hankkeessa yhteisötila Tuukin ikkunoiden ulkopintaan asennetaan aurinkosuojakalvot estämään tilan lämpötilan kohoaminen liian korkeaksi. Aurinkosuojakalvoista on saatu hyviä tuloksia. Ne päästävät läpi valon, mutta torjuvat lämpöä. Aurinkokalvojen oheen niihin ikkunoihin (8 kpl), joissa ei vielä ole pimennysverhoja, ommellaan verhot. Tavoite: Laskea tilan lämpötilaa huhti-syyskuun välisenä aikana, jolloin aurinko kuumentaa tilan tukalaksi (+30). Tilassa ei ole avattavia ikkunoita eikä tilan ilmanvaihto ratkaise kuumuutta. Odotetut tulokset: tilan käyttömukavuus lisääntyy ja tilaa voidaan käyttää kauttaaltaan, kun saadaan myös ikkunoiden edustoilta tila käyttöön. Nyt niitä ei voi aurinkoisena päivänä käyttää kuumuuden vuoksi. Kohderyhmä: Tilaa käyttää eri-ikäiset mynämäkeläiset ja lähikuntien asukkaat. Vuonna 2023 tilan käyttäjistä n. 35 % oli lapsia tai nuoria, joten he ovat keskeinen kohderyhmä. Toteutusaika: 1.5.-31.10.2024 Toteutuspaikka: Yhteisötila Tuuki, Vehmaantie 111, Mynämäki

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

290728

Loppumispäivämäärä

30.10.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava ympäristö- ja ilmastoinvestointi

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava ympäristö- ja ilmastoinvestointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt