Hanke
Kehittämishanke - 262361

Yhteispeliä

Liedon 4H-yhdistys ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankeaika on 1.6.2024-31.12.2025. Toteutusalue: Lieto, Kaarina, Masku, Naantali, Paimio, Rusko, Raisio, Sauvo, Pohjois-Turku ja Kakskerta. Hankkeessa saatetaan kiertotalous osaksi nuorten arkea ja työelämää. Kohtaamisen keinoina käytetään kiertotaloutta, yrittäjyyttä ja vapaaehtoistoimintaa. Hanke tukee Turun seudun 4H-yhdistysten alueen nuorten yritteliäisyyttä ja hyvinvointia. Toteuttajat: Liedon, Maskun-Ruskon-Vahdon, Naantalin, Paimion-Sauvon ja Turun 4H-yhdistykset. Tavoitteena on tukea nuoria sanoittamaan omat ideansa ja tarpeensa teoiksi niin, että niitä pystytään toteuttamaan kiertotaloutta hyödyntäen. Samalla ohjataan yritysten ja yksityisten halu auttaa teoiksi nuorten ja ympäristön hyväksi, esimerkiksi hyödyntämällä hevostilan lanta nuorten puutarhakasvien lannoitteeksi. Hanke tukee kiertotalouteen perustuvan toimintamallin juurruttamista nuorten, yrittäjien ja kunnan yhteistoimintaan sekä tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutustua kiertotalouteen liittyviin työ- ja uramahdollisuuksiin. Hankkeen myötä nuorten energia suuntautuu positiivisiin tekoihin, jotka hyödyttävät heitä ja heidän lähiympäristöään. Nuoret oppivat toimimaan paikallisten toimijoiden kanssa yhteisten tavoitteiden edistämiseksi. Yritykset saavat hyötykäyttöön toimintansa sivuvirtoja ja tekevät samalla hyviä tekoja luonnon ja paikallisten nuorten hyväksi. Alueellinen yhteistyöverkosto vahvistuu ja saa uusia jäseniä. Nuoret oppivat ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan, jolloin yhteiskunnan ulkopuolelle jäämisen vaara pienenee. Nuoret löytävät uusia uravaihtoehtoja tulevaisuutta varten tai perustavat pienyrityksiä kiertotalouden ympärille. Kiertotaloutta hyödyntämällä hanke edistää kaikkia kolmea kestävän kehityksen osa-aluetta: ekologista, sosiaalista/kulttuurista ja taloudellista kestävyyttä. Hanke tuo yhteen paikallisten yrittäjien sivuvirrat ja nuorten halun työllistyä ja toteuttaa itseään. Hankkeella luodaan uusia innovaatioita kiertotalouteen, nuorten työllistymiseen ja yrittäjyyteen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

262361

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ulompi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt