Hanke
Yritysryhmähanke - 257287

Yhteistä vetovoimaa Rautavaaran matkailuun

Rautavaaran kunta

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Rautavaaran ja Sotkamon alueella sijaitseva Tiilikkajärven kansallispuisto laajentui 1.6.2023 alkaen. Tiilikkajärven kansallispuisto on yksi alueen suurimmista matkailun vetovoimatekijöistä ja Rautavaaran kunnan alueella toimivat yritykset haluavat parantaa ja kehittää matkailijoille suunnattua palvelutarjontaa yhdessä. Yhteisinä toimenpiteinä yritysryhmähankkeessa tuotetaan yhteistä markkinointimateriaalia, Tiilikkajärven kansallispuistoon ja muihin Rautavaaran luontokohteisiin linkittyviä tuotteita ja palveluita, yhteinen kuvapankki sekä tutustumis- ja benchmarking-matka toiseen kansallispuistoon. Lisäksi tuotetaan yrityskohtaisia kehittämistoimia. Rautavaaran kunnan hallinnoimaan hankkeeseen osallistuvat Rautavaaran Leipomo Oy, Savon Menevä, Savoste Oy ja Oivallusvaara Oy. Hankkeen tuloksina yritysten yhteistyö sujuvoituu, markkinointitoimenpiteitä toteutetaan yhdessä taloudellisesti ja tehokkaasti, sekä yritysten brändi- ja imagokuva on ajantasainen ja houkuttava. Tuotteet ja palvelut linkittyvät luontevasti osaksi Tiilikkajärven kansallispuistoa ja muita Rautavaaran luontokohteita. Hankkeen myötä Rautavaaran alueen matkailuvirrat lisääntyvät, matkailijoille pystytään tarjoamaan laajempia ja kattavampia palveluita, jotka myös löytyvät helposti. Yritykset toimivat yhteistyössä alueen matkailutoimialan kehittämiseksi ja Tiilikkajärven kansallispuiston asema alueen matkailullisena vetonaulana vahvistuu. Kohderyhmänä on osallistuvien yritysten lisäksi Live Like a Local in Rautavaara -kehittämishankeen myötä alueelle syntynyt matkailun yritysverkosto. Hankkeen hyödynsaajana ovat alueen matkailijat, yritykset sekä alueen kehittämisorganisaatiot. Hanketta toteutetaan ajalla 1.10.2023-31.12.2026 Rautavaaran kunnan alueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

257287

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Yritysryhmähanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmähanke sosioekonomisen rakenteen kehittämiseksi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt