Hanke
Investointihanke - 279783

Yhteistyöllä digitaaliseen ja toimintavarmaan vesihuoltoon

Karttulan vesiosuuskunta

- 29.09.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Yhteistyöllä digitaaliseen ja toimintavarmaan vesihuoltoon -hankkeen toteuttajina toimivat Karttulan vesiosuuskunta ja Säviän vesiosuuskunta. Vesiosuuskunnat ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2016 saakka, jolloin Karttulan vesiosuuskunta solmi vesi-isännöintisopimuksen Säviän vesiosuuskunnan kanssa. Karttulan vesiosuuskunnan ja Säviän vesiosuuskunnan hallitukset ovat tunnistaneet tarpeen vesiosuuskuntien etävalvontajärjestelmän ja -ohjauksen käyttöönotolle. Hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön etävalvonta- ja hallintajärjestelmän, jonka avulla vesi- ja jätevesiverkostojen toimintaa pystytään seuraamaan tietoturvallisesti. Teknisen kehityksen avulla vesihuoltolaitosten toiminnasta saadaan tehokkaampaa, toimintavarmempaa sekä hallitumpaa. Hankkeen tuotoksena vesiosuuskunnat parantavat kyberturvallisuutta ja toimintavarmuuttaan uuden automaatiojärjestelmän käyttöönotolla. Hankkeen kohderyhmänä ovat Säviän vesiosuuskunta ja Karttulan vesiosuuskunta, joiden kaukovalvonnan parantamisella voidaan seurata ja suunnitella vesihuoltoa sekä ennalta ehkäistä ongelmatilanteita. Vesijohtoverkoston toiminnan seuranta on avainasemassa esimerkiksi vesijohtovuotojen selvittämisessä. Jätevesiverkostojen toiminnan seurannalla taas pystytään ennaltaehkäisemään ja seuraamaan pumppaamojen häiriötiloja, jotka voivat pahimmissa tapauksessa pilata ympäristöä ja vesistöjä. Vesiosuuskunnilla on verkostoja Kuopion ja Suonenjoen kaupunkien sekä Siilinjärven, Tervon ja Pielaveden kuntien alueilla, joten toteutusalue kattaa yhteistyön yli kuntarajojen. Vesiosuuskunnat hyötyvät hankkeesta parantamalla omaa resurssitehokkuutta, lisäämällä vesiosuuskuntien yhteistyötä ja parantamalla toimintavarmuutta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

279783

Loppumispäivämäärä

29.09.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Vesihuoltoinvestoinnit

Hankeluonne

Alueiden välinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt