Hanke
Kehittämishanke - 148002

Ylä-Kainuu Soi

Vaara-Kainuun Matkailuyhdistys ry

31.12.2020 - 12.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

TAVOITTEET: Muutoshakemus 28.11.2022: jatkoaikaa haetaan 31.8.2023 saakka Projektin päätavoite on olla mukana luomassa Ylä-Kainuuseen kulttuurimatkailusta alueen yrittäjille uutta liiketoimintaa sekä edesauttaa uuden musiikkitapahtuman tuloa, joka tuo 5000 kävijää alueelle kesäisin. Sen aikana luodaan valmiudet alueen toimijoille olla mukana markkinoimassa omia tuotteita ja palveluitaan suunnitteilla olevissa kulttuuri- ja musiikkitapahtumissa Suomusalmella ja Ylä-Kainuun alueella. Hankkeen aikana kehitetään myös yrityksille tuote- ja matkapaketteja ja kulttuuritapahtumia alueelle. Selvitetään suuren monivuotisen musiikkitapahtuman järjestämismahdollisuudet Suomussalmelle ja hankkeen aikana tavoite on laatia ja kehittämissuunnitelma miten tulevaa Raatteen tie oopperaa saadaan hyödynnettyä matkailutuotteena. Sen kantaesitys on tavoite pitää 2022 Suomussalmen kesäteatterissa. Tavoitteena, on että Raatteentie ooppera on yksi Suomen kiinnostavin kulttuuritapahtuma kesällä 2022. Oopperan sopivuus testataan kesällä 2021, jolloin esitetään Taipaleenjoen ooppera Suomussalmen kesäteatterissa. Taipaleenjoki Ooppera toi useana kesänä tuhansia ihmisiä Ilmajoen Musiikkijuhlille ja sai suuren suosion. Taipaleenjoen ooppera on tarkoitus kesän 2021 jälkeen esittää elo-joulukuussa 2021 Suomi kiertueella ja sen aikana markkinoidaan myös Raatteen tien oopperaa ja Suomussalmea sekä koko Kainuuta. Hankkeen rooli on olla mukana testinäytöksessä omilla matkapaketeillaan ja tuotteillaan (majoitus,ruoka palvelut) sekä tavoite on myös toteuttaa asiakaskysely, jonka avulla tuotteistusta kehitetään. Nyt haettavalla kehittämishankkeella halutaan varmistua siitä, että alueelle saadaan tuotteistettua laadukkaita matkailupalveluja uudelle kohderyhmälle ja jatkossa kulttuurimatkailu olisi kiinteä osa Ylä-Kainuun matkailuyritysten matkailutuotteita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

148002

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

12.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt