Hanke
Kehittämishanke - 10369

Yläkemijoki komiaksi

Rovaniemen kaupunki

16.08.2015 - 22.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityshankkeen tavoitteena on laatia kokonaisvaltainen suunnitelma Yläkemijoen tärkeimpien ( arvokkaimpien) joenvarsimaisemakohteiden säilyttämiseksi / ennallistamiseksi. Hankkeen aikana tehdään tarvittavat sopimukset yhteistyökumppaneiden (esim. Kemijoki Oy) sekä maanomistajien kanssa maisemanhoidollisista jatkotoimenpiteistä. Hankkeen tuloksena syntyy kokonaisvaltainen maisemanhoitosuunnitelma sekä Yläkemijoki komiaksi -maisemanhoitohanke suunnitelmaluonnos. Yläkemijoen ympäristönhoitohanke toimii pilottina toisten aluelautakuntien ympäristönhoitosuunnitelmien eteenpäin viemisessä ja hankkeiden toteuttamisessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

10369

Aloituspäivämäärä

16.08.2015

Loppumispäivämäärä

22.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt