Hanke
Kehittämishanke - 289325

Yleisötilaisuuksiin ja retkimelontoihin

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry

- 30.08.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys hakee hanketukea logolla ja nimellä varustetun Pop up -teltan hankintaan sekä kahden ohjatun retkimelonnan toteuttamiseksi kesällä 2024. Ensisijaisena tavoitteeena on panostaa 24. Eurajoki -melontatapahtuman yleisötapahtuman ja retkimelonnan onnistumiseen. Hankintojen tuloksena voimme tarjota yleisötapahtumassa asianmukaisen yhdistysteltan palveluja sekä varmistaa asianmukaisen ja turvallisen retkimelonnan järjestämisen: https://www.evsy.fi/uutiset/ennakkotietoa-24-eurajoki-melonnast/ Hankkeeseen kuuluu myös toisen retkimelonnan suunnittelu ja toteutus sekä osallistuminen Eurajoki -markkinoille. Tapahtumilla pyritään lisäämään ihmisten elämyksiä, tietämystä ja tuntemusta Eurajoen kunnan ja joen luonnosta ja niiden tarjoamista virkistysmahdollisuuksista. Kahdella ohjatulla retkimelonnalla tarjotaan melonnan harrastajille mahdollisuutta ilmaiseksi tutustua Eurajoen alajuoksun retkimelontakohteisiin. Kokonaisvaikutuksena on jokiluonnon arvostuksen lisääminen ja sitä kautta kansalaisten ympäristötietoisuuden vahvistaminen. Kohderyhmänä ovat Eurajoen kuntalaiset, jokirannan asukkaat, kesäasukkaat, lapsiperheet, nuoret sekä retkimelonnasta kiinnostuneet kansalaiset. Hyödynsaajana ovat kaikki jotka haluavat etsiä tietoa ja toimintaa Eurajoen luonnosta. Suoraa hyötyä saa EVSY ry toimintansa monipuolistamiseen. Välillisesti hyötyä saavat kaikki yhdistykset, jotka osallistuvat tapahtuman järjestelyihin sekä esiintyjät. Hyödyn saajia ovat myös Eurajoen kunta ja kylät sekä Vuojoki -säätiö. Näkemyksemme mukaan hyödyn saaja on myös pitkällä tähtäimellä jokiluonto. Hankkeen suunnittelu alkoi keväällä 2024. Sen toteutusaika on 25.5. - 31.8. 2024. Alueena on ensijaisesti Eurajoen kunta. Hankeaikana Pop up -telttaa käytetään kesällä 2024 Eurajoen -markkinoilla. Jatkossa telttaa käytetään myös Säkylän, Euran ja Rauman sekä koko muun Satakunnan alueilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

289325

Loppumispäivämäärä

30.08.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava kehittämishanke

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava kehittämishanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt