Hanke
Kehittämishanke - 281073

Ylistaron kesäsomettaja

Ylistaron Kainaston Nuorisoseura r.y.

- 29.11.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä Ylistaron kylien, yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden yhteisöllisyyttä sekä lisätä Ylistaron maaseutukeskuksen ja sen kylien vetovoimaa sekä pitovoimaa. Hankkeen tavoitteena on nostaa ylös Ylistaron brändiä ja tavoittaa asukkaat vauvasta vaariin. Ylistaro on alueena laaja ja sen kylien sopukoihin mahtuu merkittävä määrä kulttuuria, historiaa, yhteisöllisyyden aarteita, joista edes kaikki asukkaat eivät ole tietoisia. Ylistarossa on myös paljon matkailukohteita, joista ei löydy tietoa mistään alustalta. Kylillä tehdään valtava määrä talkootyötä jatkuvasti ja yleensä viestintä tekemisestä jää tekemättä, kun muut hoidettavat asiat on tehtävä ensisijaisesti. On todettu, että Ylistaron kylät tarvitsevat nuorten näkökulmaa ja viestintää nuorten näkökulmasta, siitä mikä on Ylistarossa hyvää. Ja hyväähän löytyy vaikka kuinka paljon, mutta kuinka siitä kertoisi. Todettiin yhteistuumin että Ylistaron näkyvyyden lisäämiseksi tarvitaan yhteinen kesäsomettaja, joka kertoo kaikesta tasaisesti ja tasapuolisesti. Hankkeen avulla palkataan nuori somettaja, joka tartuu näihin tavoitteisiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

281073

Loppumispäivämäärä

29.11.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt