Hanke
Kehittämishanke - 110166

Ylistaron kylät – elämää ja toimintaa kehittyvällä maaseudulla

Ylistaron Kainaston Nuorisoseura r.y.

30.11.2019 - 25.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on entisen Ylistaron kunnan kylien elinvoimaisuuden kehittäminen kylien yhteistyöllä. Yhteistyön avulla lisätään kyläläisten aktiviteettimahdollisuuksia sekä aktiivisten tekijöiden määrää. Toimenpiteitä kehitetään yksittäisten kylien sekä kylien yhteistyön ehdoilla. Hanke toimii Seinäjoen kaupunkiin liittyneiden entisten kuntayhteisöiden toiminnallisuuksien kehittämispilottina. Hankkeessa tuetaan maaseutumaisia toimenpiteitä vaihtoehdoksi taajama-asumiselle huomioiden Ylistaron keskeinen sijainti laajalla työssäkäyntialueella sekä hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kylien vetovoimaa nostetaan kartoittamalla yleishyödyllisten palvelutoiminnallisuuksien ja tarpeiden nykytila ja kehittämiskohteet sekä kylien monipuolisuutta esilletuomalla ja kehittämällä. Kylien yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuutta parannetaan yhteisten kylätapahtumien avulla. Kylien palveluita kehittämällä parannetaan kaikkien ikäryhmien asumismukavuutta sekä erityisesti parannetaan mahdollisuutta ikäihmisten pitkäaikaiseen kotona asumiseen. Tontti- ja kiinteistötilanteen ajantasaista tietoa kootaan uusien asukkaitten kysynnän tarpeisiin. Kehittyvän markkinoinnin ja tiedottamisen avulla parannetaan kylädemokratiaa tuomalla kylien yhteinen ääni kuuluviin sekä jaetaan tiedoksi kyliä koskettavat tärkeät asiakokonaisuudet. Kylien sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen kootaan yhteinen sivusto ja kylien johtokuntien välille muodostetaan yhteinen viestintäverkko. Kehitetään yhteistyömahdollisuuksia Seinäjoen kaupungin ja alueellisten vaikuttajatahojen kanssa. Etsitään yhteistyömahdollisuuksia sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

110166

Aloituspäivämäärä

30.11.2019

Loppumispäivämäärä

25.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt