Hanke
Kehittämishanke - 276331

Ylivieskan kasarmialueen uusi aikakausi

Ylivieskan kaupunki

- 29.06.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Ylivieskan kulttuurihistoriallisesti arvokas kasarmialue on saatu vuosikymmenten harkinnan ja suunnittelun jälkeen kuntoon. Kasarmialueelle on kunnostettu muutama talo, joihin on löytynyt yritystoimintaa ja yhteen taloista on tehty yhteiseen käyttöön suunniteltu vuokratila. Kasarmialue sijaitsee vilkkaan rautatieaseman läheisyydessä ja vuosittain sen ohittaa noin 250 000 junamatkustajaa. Kasarmin vieressä on myös torialue, jonka kaupunki kunnosti vuoden 2023 aikana. Ns. uusi tori, Kasarmintori, on entisen torin läheisyydessä ja tarvittaessa tälle alueelle on mahdollista saada tilaa suuremmillekin tapahtumille. Yhtenä päätavoitteena on saada aktivoitua torialueen käyttö ympärivuotiseksi. Kasarmi ja Kasarmintori luovat yhdessä kokonaisuuden, jollaista Ylivieskassa ei ole vielä aikaisemmin ollut. Kasarmialueen uskotaan tuovan elävyyttä myös keskustaan laajemminkin. Ylivieskan torin kehittämishanke tähtää paikallisen torialueen toiminnan ja tapahtumien monipuolistamiseen. Tavoitteenamme on luoda houkutteleva, monipuolinen ja viihtyisä kohtaamispaikka, joka palvelee laajaa kohderyhmää ja tarjoaa alustan erilaisille tapahtumille ja aktiviteeteille. Kasarmialueesta halutaan luoda ympärivuotinen kohtaamispaikka ihmisille, yhteisöille, elinkeinoille ja kulttuurille. Kehittämishankkeen avulla toimintaa voidaan koordinoida ja etsiä erilaisia toimintamalleja ja -mahdollisuuksia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

276331

Loppumispäivämäärä

29.06.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt