Hanke
Kehittämishanke - 16137

Ympäristöneutraali ampumaurheilukeskus ja maaseudun matkailumagneetti

Heinolan Ampujat r.y.

01.11.2015 - 17.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Ympäristöneutraali ampumaurheilukeskus ja maaseudun matkailumagneetti -hankkeen tavoitteena on kehittää Heinolan ampumarataa ympäristöneutraaliksi ampumaurheilukeskukseksi ja ympäröivän maaseudun vetovoimaiseksi vapaa-ajan kohteeksi. Siinä kehitetään ampumaradalle ympäristöneutraaleja ratkaisuja ja rakenteita, jotka palvelevat toiminnan kasvattamista ja kehittämistä, luodaan edellytykset tulevien vuosien kehittämiselle ja investoinneille sekä lisätään yhteistyötä ja verkottumista ympäröivän maaseudun matkailu- ja palveluyritysten kanssa. Uudistuva ampumaurheilukeskus ja sen toiminnan nivominen laajempaan matkailulliseen kehittämiseen voi luoda myös aktiivista kysyntää ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia ympäröivän maaseudun matkailu- ja palveluyrityksille. Kasvun lähteinä voivat olla liittyvien oheistuotteiden ja ¿palveluiden (matkailu ja vapaa-ajan liiketoiminta, muut palvelut) paketointi sekä kytkeytyminen lähialueen kohteisiin ja reitistöihin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

16137

Aloituspäivämäärä

01.11.2015

Loppumispäivämäärä

17.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt