Hanke
Kehittämishanke - 134732

Ympäristöperinne ilmastotyön välineenä

Maaseudun Sivistysliitto ry

31.12.2020 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Ihmisen toiminta on vaikuttanut vahvasti ympäristön tilaan jo tuhansien vuosien ajan. Viimeisten vuosisatojen aikana tahti on koko ajan kiihtynyt. Entisajan ihminen eli aivan eri tavalla luonnon ehdoilla ja oli sen toiminnasta riippuvainen. Moni entisajan elämäntapaan liittyvä osaaminen, työtapa tai toimintamalli olisi erittäin toimiva ja erityisesti ympäristöystävällinen myös nykyaikana. Kiinnostus entisajan osaamista kohtaan ja ennen kaikkea vanhojen, ympäristöystävällisten tapojen uudenlainen arvostus on nykyajan nouseva trendi. Ihmiset haluavat oppia ilmastoystävällisiä elämäntapoja ja ovat entistä enemmän valmiita näkemään vaivaa niiden eteen. Hankkeen tavoitteena on lisätä alueen toimijoiden tietämystä ja ymmärrystä ympäristöperinteeseen liittyen ja samalla tehdä tutuksi vanhoja, ilmastoystävällisisä toimintatapoja ja tuotteita. Tavoite on, että osallistujat omaksuvat vanhoja, hyviksi havaittuja toimintatapoja ja tuotteita osaksi omaa elämäänsä ja levittävät tietoa niistä myös eteenpäin. Lisäksi tavoitteena on, että hankkeessa opitun avulla alueen kylät ja yritykset voivat kehittää uudenlaisia, ilmastoviisaita tuotteita ja tapahtumia osaksi omaa toimintaansa ja sitä kautta houkutella mukaan uusia toimijoita tai saada uusia asiakkaita. Hankkeen tarjottimelle kuuluu erilaisia kurssi-, työpaja-, opintomatka- ja tapahtumakokonaisuuksia, joista jokainen järjestetään kerran hankkeen aikaan. Osa järjestetään useammin osallistujien toiveiden ja tarpeen mukaan. Yhteensä on tarkoitus järjestää vähintään 12 kurssia. Kursseja tarjotaan mahdollisuuksien mukaan myös verkossa. Kurssien lisäksi järjestetään mm. maatalousperinteeseen liittyviä tapahtumia, perustetaan perinneyrttitarhoja ja järjestetään opintomatkoja alueen perinnekohtaisiin sekä torjutaan vieraslajeja. Hankkeessa on tarjolla oma koulutusosio myös lapsille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

134732

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt