Hanke
Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa - 219210

Ympärivuoden toimiva kalankäsittelylaitos ja kalavarastoaltaat

Laitakarin Kala Oy

15.11.2022 - 30.03.2027

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Tässä hankkeessa suunnitellaan 600 tonnin kalamäärän talvisäilytysratkaisu maalle ja sen ympärille rakennettava ympärivuotiseen kalankäsittelyyn tarvittavat perkuu- ja fileointitilat. Talvisäilytysalueiden saatavuus on Suomen kalankasvatuksen kriittisimpiä tekijöitä, ja näiden alueiden sijainti ja toimivuus ratkaisee useassa tapauksessa laitoksen toiminnan kannattavuuden. Koska isoja merilaitoksia voidaan perustaa vain tietyille alueille, lähinnä sijainninohjaussuunnitelman osoittamille paikoille, tulee myös talvisäilytysratkaisuihin kehittää uusia menetelmiä. Maa-allasratkaisu lähellä perkaamoa eli teuraskokoinen kala saadaan joustavasti perattavaksi ja keväällä merelle siirrettävä kala saadaan (kiertovesilaitoksesta tai tankkikuljetuksesta) ulos altaisiin (vapautunut keväällä teuraskalasäilytyksestä) sopeutumaan meriveteen ja odottamaan siirtoa. Kotimaisen kalan lisäämisessä keskeistä on saada lisää isoja kalankasvatuslupia, mutta samalla huolehtia, että kasvatetun kalan talvisäilytysratkaisut ovat kunnossa, jotta kotimaisen kalaa on tarjolla ympäri vuoden. Lisäksi huoltovarmuusasiassa on tärkeää tarkastella kalansaannin alueellista jakautumista: miten turvataan strategisesti tärkeät kalan talvisäilytyksen ja kalakuljetusten ratkaisut - jotta kotimaista lähikalaa saadaan tarvittaessa eri vuoden aikoina nopeasti markkinoille ja kulutukseen (ns. alueelliset elävän kalan proteiinivarmuusvarastot).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

219210

Aloituspäivämäärä

15.11.2022

Loppumispäivämäärä

30.03.2027

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa

Alatoimenpide

2.1 Kestävän vesiviljelytoiminnan edistäminen

Toimenpiteen tyyppi

Kestävä vesiviljely

Toimenpiteen tarkenne

Vesiviljelyn investoinnit

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt