Hanke
Kehittämishanke - 34104

Youth Power

Kuudestaan ry

31.08.2016 - 02.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Nuorten aktivointihanke on maaseudun nuorille suunnattu aktiivisuuteen, vaikuttamiseen, oman kotiseudun kehittämiseen ja kansainvälistymiseen kannustava hanke, jonka Kuudestaan ry toteuttaa yhdessä virolaisen Leader PAIK Pandivere:n kanssa. Hanke aktivoi nuoria olemaan mukana päätöksenteossa ja itseään koskevien asioiden valmistelussa ja käsittelyssä sekä osallistumaan oman kotiseutunsa kehittämiseen. Hankkeen aikana pyritään ottamaan nuoria mukaan päätöksentekoon tukemalla osaa alueen kunnista Nuorisovaltuuston perustamisessa ja toiminnan alkuun saattamisessa. Nuorille tehdään tutuksi erilaisia rahoituskanavia ja hanketoimintaa. Hankkeessa tuetaan nuorten kansainvälistymistä sekä kansainvälistä verkostoitumista. Hanketta toteutetaan yhdessä virolaisen Leader PAIK Pandivere:n kanssa vaihtamalla osaamista ja tekemällä yhteistyötä nuorten aktivointiin liittyen sekä ottamalla oppia molempien maiden nuorison vaikuttamiskanavista. Virolaiset voivat tutustua Nuorisovaltuustojen toimintaan ja ottaa siitä mahdollisesti vaikutteita omaan toimintaansa ja suomalaiset pääsevät tutustumaan virolaisten nuorten vaikuttamismahdollisuuksiin. Hankkeen avulla nuoria kannustetaan myös yrittäjyyteen lisäämällä tietoa esim. 4H-yrittäjyydestä. Myös kansainvälisillä leireillä yrittäjyys on yksi keskeinen teema. Hankkeen aikana toteutetaan sekä paikallisia että yhteisiä toimenpiteitä yhdessä Leader PAIK Pandivere:n kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

34104

Aloituspäivämäärä

31.08.2016

Loppumispäivämäärä

02.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Kansainvälinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt