Hanke
Kehittämishanke - 131269

Youthful Heritage

Pirityiset ry

30.04.2020 - 30.07.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa halutaan antaa alueen nuorille mahdollisuus osallistua kulttuuriperintöä ylläpitäviin toimintoihin ja tapahtumiin sekä antaa nuorille mahdollisuus tuoda esiin omia ideoitaan näiden kohteiden uudistamiseksi, uudelle sukupolvelle sopivaksi. Hankkeessa toimitaan kahdella tasolla: kulttuuriperinnön kanssa toimivat organisaatiot vaihtavat parhaat käytännöt nuorten osallistamisesta keskenään ja luovat uusia menetelmiä yhdessä työpajoissa. Nuorille järjestetään omia työpajoja, joissa voivat tutustua eri maiden kulttuuriperintökohteisiin ja luoda uusia tapoja niiden uudistamiseksi. Hanke toteutetaan kolmen maan kesken kansainvälisenä kehittämishankkeena, Suomi, Puola ja Romania. Hankkeen yhteistyötahot Suomessa ovat Keskipiste-Leader ja Rieska-leader. Hankkeen sisällöstä vastaa Keski-Pohjanmaan Maakuntamuseo. Rieska-Leader ry:n kv-koordinaattori hoitaa hankkeen toteuttamista vaativia toimenpiteitä kansainvälisten ja kansallisten partnereiden välillä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

131269

Aloituspäivämäärä

30.04.2020

Loppumispäivämäärä

30.07.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Kansainvälinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt