Hanke
Kehittämishanke - 121549

Youthful Heritage

Rieska-Leader ry

30.04.2020 - 04.07.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa halutaan antaa alueen nuorille parempi mahdollisuus osallistua kulttuuriperintöä ylläpitäviin toimijoihin ja tapahtumiin ja antamaan omia ideoitaan näiden kohteiden uudistamiseksi ja valmistamaan niitä uudelle sukupolvelle sopiviksi vierailukohteiksi. Hankkeessa toimitaan kahdella tasolla, kulttuuriperinnön kanssa toimivat organisaatiot vaihtavat parhaat käytännöt nuorten osallistamisesta keskenään ja luovat uudet menetelmät yhdessä työpajoissa. Myös nuorille järjestetään omia työpajoja, joissa voivat tutustua eri maiden kulttuuriperintökohteisiin ja luoda uusia tapoja niiden uudistamiseksi. Hanke toteutetaan kolmen maan kesken kansainvälisenä kehittämishankkeena, hankkeessa mukana Leader ryhmät Suomesta, Puolasta ja Romaniasta. Hankkeen partnerit Suomesa on Keskipiste ja Pirityiset. Hankkeen sisällöstä vastaa Keski-Pohjanmaan Maakuntamuseo tuensiirolla. Rieska-Leader ry:n kv-koordinaattori hoitaa hankkeen toteuttamista vaativia toimenpiteitä kansainvälisten ja kansallisten partnereiden välillä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

121549

Aloituspäivämäärä

30.04.2020

Loppumispäivämäärä

04.07.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Kansainvälinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt