Hanke
Kehittämishanke - 53131

YritysPuhti 2- Puhtia porukasta

Ylivieskan seutukuntayhdistys ry

01.10.2017 - 14.05.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Suomessa on 344 471 mikroyritystä, 15 979 pienyritystä, 2 554 keskisuurta yritystä ja 583 suurta yritystä. 94,7 % yrityksistä on mikroyrityksiä. (Lähde: www.tilastokeskus.fi). Jo yli kymmenen vuoden ajan uudet työpaikat Suomessa ovat syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Vuosina 2001-2012 yli 250 hengen suuryritykset palkkasivat 7164 henkeä. Pk-yritykset loivat työpaikkoja yli 100 000 hengelle. Uudella EU:n ohjelmakaudella mikroyrittäjyys on noussut vahvasti esille. Mikroyritysten kehittämistarpeesta on tehty esiselvitys ja sen tuloksia (ns. kehitysaihioita) on käytetty apuna suunniteltaessa uutta hanketta. YritysPuhti2 -hankkeen tavoitteena on jatkaa YritysPuhti-hankkeen aikana alkanutta mikroyritysten yritysryhmien (mikroklusterit) kokoamista ja hallinnointia Ylivieskan seutukunnan ja Rieska-Leaderin alueella (Alavieska, Merijärvi, Kalajoki, Kannus, Oulainen, Sievi ja Ylivieska). Hankkeessa ryhmäytetään yrityksiä edelleen, eli yrityksille luodaan edellytyksiä löytää toisensa. Tämä on todettu hyväksi keinoksi saattaa saman toimialan ja myös sopivasti eri toimialojen yrityksiä yhteen. Kehittämishankkeen toteuttaminen tuo yrityksille toimivan yritysverkoston, jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Se voi tuoda yrityksille jopa pitempiaikaisen yhteisen toimintatavan ja motivaation kehittää ryhmää myös hankkeen jälkeen. Tästä on saatu jo hyviä kokemuksia sekä YritysPuhti -hankkeessa että jo toteutuneissa yritysryhmähankkeissa (SomeBoost, Osuuskuntien kehittäminen, Elämysmatkailun kehittäminen).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

53131

Aloituspäivämäärä

01.10.2017

Loppumispäivämäärä

14.05.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt