Hanke
Valmisteluraha - 269940

Yritysryhmähankkeen valmistelu, matkailupalveluiden tuotteistaminen ja myynti Keski-Eurooppaan

Laukaan kunta

- 30.08.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Laukaan kunta toteuttaa valmisteluhankkeen, jonka tavoitteena on koota yritysryhmähanke laukaalaisten ja lähialueella sijaitsevien matkailuyritysten liiketoiminnan kehittämiseen. Hankkeella tuotetaan tarvittava hankesuunnitelma, jossa määritellään yhteiset ja yrityskohtaiset toimenpiteet, kustannusarvio, toteutustapa ja aikataulu. Samalla sitoutetaan yritykset hankkeeseen ja laaditaan tarvittavat aiesopimukset. Hankkeen tuloksena syntyy hankehakemus, jolla haetaan rahoitus yritysryhmähankkeelle Keski-Suomen ELY-keskukselta. Kohderyhmänä ovat Laukaan ja lähiseudun matkailuyritykset, hyödynsaajina yritysryhmähankkeeseen sitoutuvat yritykset. Hanke toteutetaan Laukaassa aikavälillä 27.11.2023-31.1.2024

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

269940

Loppumispäivämäärä

30.08.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Yritys- tai viljelijäryhmähankkeen valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt