Hanke
Valmisteluraha - 290170

Yritysryhmähankkeen valmisteluprojekti

Pieksämäkeläiset ry

- 30.07.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Pieksämäki kamppailee muiden Itä-Suomen pienten kuntien kanssa väestön vähenemisen ja palveluiden kuihtumisen keskellä. Huoltosuhde on epätasapainossa, ja yritykset kohtaavat vaikeuksia markkinoilla ja ostovoiman laskiessa. Silti kaupungilla on potentiaalia monenlaiseen kehitykseen: se sijaitsee strategisesti hyvien kulkuyhteyksien varrella, lähellä suurempia kaupunkeja ja maakuntarajoja, ja siellä on joitakin kasvavia teollisuusyrityksiä sekä matkailupalveluita. Kuitenkin yritysten välinen yhteistyökulttuuri on heikohko. Vaikka yritysryhmäkehittäminen on osoittautunut hyödylliseksi muilla alueilla, Pieksämäellä ei ole viime aikoina toteutettu tällaisia hankkeita. Yritysryhmähanke voisi tarjota mahdollisuuksia palvelujen kehittämiseen ja verkostoitumiseen, mikä hyödyttäisi paikallisia yrityksiä ja asukkaita. Hankkeen tavoitteena on kerätä yhteen paikallisia yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita yhteisestä kehittämisestä ja luoda hanke, joka vastaa heidän tarpeisiinsa. Hanke etenee yritysten välisten keskustelutilaisuuksien, työpajojen ja sidosryhmien haastatteluiden kautta, joissa selvitetään yritysten tarpeita ja luodaan yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä. Toimenpiteet toteutetaan huhti-heinäkuun aikana. Hankkeen tuloksena on hankehakemus, jonka avulla yritysryhmähanketta voidaan edistää. Tavoitteena on suunnitella ja hakea yritysryhmähanke Pieksämäelle sekä sitouttaa osallistujat yhteistyöhön. Toivotaan, että hanke edistää yhteistoimintaa ja johtaa varsinaiseen yritysryhmähankkeeseen vuoden 2024 aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

290170

Loppumispäivämäärä

30.07.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Yritys- tai viljelijäryhmähankkeen valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt