Hanke
Kehittämishanke - 113760

Yritysten tiedottamisen kehittäminen -yritysryhmä

Kehittämisyhtiö Keulink Oy

31.12.2019 - 04.04.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Multian ja Keuruun alueen yrityksiä on mukana hankkeessa, jonka tarkoituksena on kehittää yritysten viestintää ja viestinnän yhteistyötä. Toimenpiteiden tarkoitus on tuoda maaseudulla sijaitsevien matkailuyritysten palvelut paremmin esille ja kasvattaa yritysten asiakaskuntaa. Hanketta hallinnoi Kehittämisyhtiö Keuink Oy. Yritysten tiedottamisen kehittäminen yritysryhmähankkeen toteutusaika on 1.1.-31.8.2020 ja sen rahoittaa Vesuri -Leader -ryhmä. Hankkeessa ovat mukana seuraavat yritykset: AAA Patron Oy, Deardreams, Eräopas Markku Jokela, Huvilaranta Oy, Nevalan lomamökit, Riihon majatalo Oy ja Vanha Väätänen Ky. Hankkeen tavoitteet ovat: 1. Yritysten välinen verkostomainen yhteistyö viriää ja kehittyy. Yritysten tietotaito toisaalta palvelukuvausten sisällöistä ja toisaalta toistensa palveluista kehittyy, ja yritysten palvelut saadaan paremmin näkyviksi eri medioihin. 2. Yritysten palveluiden näkyvyyttä alueellisissa viestintäkanavissa on parannettu ja kehitetty. 3. Yritysten digiviestintätaitoja luontopalveluiden osalta on kehitetty, luontopalveluita on ideoitu yritysten omalta osalta ja toisaalta yhteistyömahdollisuuksien osalta ja yritysten näkyvyyttä kansallisessa luontoviestinnässä on parannettu. 4. Yritysten digiviestinnän sisältöä on kehitetty toteuttamalla yritysesittelyvideot. 5. Multialaisten matkailuyritysten yhteistyötä viestinnän osalta on kehitetty, ja multialaisille yrityksille on toteutettu yhteinen A4 -kokoinen jaettava karttaesite, jota voidaan päivittää tarvittaessa myöhemmin yritysten omana työnä. Karttaesitteen avulla yritykset pystyvät parantamaan asiakaspalveluaan sekä suomalaisten että kansainvälisten asiakkaiden osalta, ja asiakkaan käsitys Multian alueen matkailupalveluista vahvistuu.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

113760

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

04.04.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt