Hanke
Kehittämishanke - 61758

Yritysturvallisuus pk-yrityksissä

Suomen Yrittäjäopisto Oy

31.03.2018 - 30.03.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Maaseutualueiden pk-yrityksissä on paljon tietämättömyyttä ja puutteita yritysturvallisuutta koskevissa osa-alueissa. Tämän vuoksi yrityksiä on heräteltävä panostamaan yritysturvallisuuteen, varautumiseen sekä muutoksen hallintaan. Turvallisuuden keskeisin tehtävä on edistää yrityksen kilpailukykyä, tehokkuutta ja parantaa tuottavuutta maaseudun yrityksissä. Tapaturmien sekä materiaali- ja kiinteistövahinkojen ja hävikin vähentyminen säästävät rahaa. Yhteiskunnan digitalisoituessa tietoturvallisuuteen liittyvät riskit tai ongelmatilanteet ovat käytännössä lähes jokaisen yrityksen arkipäivää. Heikolla turvallisuusjohtamisella on usein huonosti hoidettuna kauaskantoiset seuraukset. Yrityksiltä odotetaan nykyään myös yhä enemmän turvallisuutta ja vastuullisuutta. Ajankohtaisella tiedotustyöllä parannetaan Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maaseutualueiden pk-yritysten osaamista ja lisätään tietoutta yritysturvallisuusasioista. Hankkeessa järjestetään eri puolilla Pohjanmaata ja Keski-Pohjanmaata 15 yritysturvallisuuden teemaan liittyvää tilaisuutta ja avataan nettisivusto. Hanke on sisällöltään avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

61758

Aloituspäivämäärä

31.03.2018

Loppumispäivämäärä

30.03.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt