Maaseutu on Suomen ilmasto- ja luontotyön tärkein paikka

Maaseutua on 95 % Suomen pinta-alasta. Ilman maaseutua ja siellä tehtäviä toimia meillä ei ole suomalaista luontoa emmekä pysty taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Aihe tuntuu päätä huimaavan laajalta. Siksi haluamme kertoa, millaisilla toimilla säilytämme suomalaisen maaseudun, luonnon ja kykymme torjua ilmastonmuutosta – ja miten sinä voit olla osa tätä työtä.

EU:n maaseutu- ja maatalousrahoitus kannustaa hiilensidontaan, innovaatioihin ja yhteistyöhön

EU:n maaseutu- ja maatalousrahoituksen tavoitteena on aktiivinen ruuantuotanto, ympäristö- ja ilmastoviisas maatalous sekä uudistuva ja monipuolinen maaseutu. Lisäksi läpileikkaavana tavoitteena on edistää osaamista, innovaatioita ja digitalisaatiota.

Rahoituksella halutaan:

• Auttaa viljelijöitä sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja ehkäisemään sitä esimerkiksi sitomalla hiiltä peltomaahan.
• Vähentää maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä.
• Tuottaa energiaa uudistuvilla luonnonvaroilla.
• Hoitaa luonnonvaroja ja käyttää niitä tehokkaasti.
• Vähentää luontokatoa, ja ylläpitää ekosysteemipalveluja sekä maisemien ja elinympäristöjen monimuotoisuutta.

Lue lisää EU:n maatalouspolitiikasta: https://maaseutu.fi/eun-yhteinen-maatalouspolitiikka/

  Maaseutuverkosto tuo maaseudun ja maatalouden kehittäjiä yhteen

  Tiesitkö, että sinäkin voit olla osa maaseutuverkostoa? Klikkaa itsesi maaseutuverkosto.fi-sivustolle ja aloita verkostoituminen jo tänään!

  Maaseutuverkostossa

  • tapaat vanhoja yhteistyökumppaneita ja löydät uusia ihmisiä
  • kuulet ja voit jakaa hyviä käytäntöjä
  • ja saat tukea innovaatioihin.

  Osallistu Lähiruokapäiviin 7.–8.9.2024

  Lähiruokapäivinä pääset tutustumaan maaseudun elämään, paikallisiin tuottajiin ja yrityksiin. Voit myös ostaa tuoreita raaka-aineita ja tuotteita suoraan tekijöiltä itseltään tai nauttia herkullisesta lähiruoasta.

  Lue lisää Lähiruokapäivistä https://lahiruokapaiva.fi/

  Priodiversity LIFE -hanke tarjoaa keinoja luontokadon torjuntaan

  Suomen historian suurin luontohanke Priodiversity LIFE pyrkii luontokadon pysäyttämiseen 50 miljoonan euron rahoituksellaan.

  Hankkeella on viisi tavoitetta, jotka näkyvät suomalaisten arjessa tulevien vuosien aikana.

  1. Vahvistamme ekologisia verkostoja, eli huolehdimme, että eläimet ja kasvit voivat liikkua vapaammin.
  2. Kunnostamme heikentyneitä elinympäristöjä.
  3. Vahvistamme yhteistyöverkostoja ja osaamista.
  4. Kehitämme tiedonhallintaa ja hankintaa.
  5. Mobilisoimme biodiversiteettirahoitusta.

  Hanke on alkanut tämän vuoden alussa, joten toiminta kehittyy jatkuvasti. Toimintaan voit tutustua tarkemmin Metsähallituksen verkkosivustolla. Jos sinä tai organisaatiosi tavoittelee samoja asioita, laita sähköpostia hankekumppaneiden edustajille – teemme tätä työtä yhdessä!

  Ruokavirasto on yksi 19 hankekumppanista. Hanke saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta.

  Lue lisää https://www.metsa.fi/projekti/priodiversity/

  Vastaa kyselyyn (webropol.com), jolla kartoitamme koulutustarpeita luonnon monimuotoisuudesta.

   

  Kestävä ja kannattava ruokajärjestelmä 2040 -strategiatyö on alkanut

  Maa- ja metsätalousministeriön hallitusohjelman mukainen ruuantuotannon pitkän aikavälin strategiatyö on käynnissä ja siihen tarvitsemme myös sinun apuasi! Luomme ensin vision siitä, millainen ruokajärjestelmä Suomessa on vuonna 2040, mitä toimenpiteitä sen saavuttamiseksi tarvitaan ja millaisiin muutoksiin on syytä varautua.

  Visioimme siis yhdessä kestävämpää ruokajärjestelmää. Voit jättää ajatuksiasi yhteisestä visiostamme Kestävä ja kannattava ruokajärjestelmä -kyselyn kautta.

  Lue lisää Kestävä ja kannattava ruokajärjestelmä – Maa- ja metsätalousministeriö (mmm.fi)