Kv-työn palvelupaketin hakijan ohjeistus

Kv-toiminnan palvelupaketti on tarkoitettu suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen kv-verkostojen rakentamiseen ja toimimiseen maaseutuverkoston edustajana kv-työryhmissä ja –seminaareissa. Palvelupakettia ei voida hyödyntää tapahtumiin, joihin on käytettävissä muuta rahoitusta, esim. hankkeen, Leader-ryhmien toimintarahan tai EU:n maatalouspolitiikan teknisen avun kautta.

Kv-palvelupakettien tavoitteena on tehdä uudenlaisia avauksia verkoston toimintaan sekä saada uusia ideoita ja osaamista alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen. Kv-pakettien tavoitteena tulisi aina olla konkreettisen toiminnan ja toimenpiteiden luominen. Tulosten jalkauttaminen ja niiden eteenpäin vieminen tulee ottaa suunnittelussa erittäin tarkasti huomioon!

Korvattavat kustannukset

Kv-toiminnan palvelupaketilla voidaan kattaa matkakustannuksia, jotka syntyvät suunnitelmallisesta ja tavoitteellisesta kv-verkostojen rakentamisesta ja toimimisessa maaseutuverkoston edustajana kv-työryhmissä ja –seminaareissa.

Matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti: tutustu myös maaseutu.fi:stä löytyvään muistilistaan matkakulujen veloittamisesta

Matkustussääntöön on poikkeuksia:
– kv-palvelupaketin kautta ei makseta päivärahoja,
– majoituskustannus voi olla korkeintaan 150 €/yö ja

Palvelupaketilla korvattava matkakustannus on korkeintaan 1000 €/hlö. Yhdelle matkalle hyväksytään korkeintaan kaksi henkilöä. Täten palvelupakettia kohden korvattava matkakustannus voi olla korkeintaan 2000 euroa (sis alv.). Matka ei saa olla minkään käynnissä olevan hankkeen tms. toimenpide.

Ohjeet hakijalle

1. Kv-verkoston rakentaminen tulee tiiviisti liittyä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttamiseen. Maaseutuohjelman tavoitteisiin ja sisältöihin voit tutustua tarkemmin maaseutu.fi:ssä

2. Verkoston rakentuminen palvelee alueen kehittämistä ja paikallisen Leader-kehittämisstrategian ja/tai ELY-keskuksen alueellisen kehittämisstrategian toteutumista.

3. Kv-verkoston rakentaminen on tavoitteellista. Matkan tuloksena syntyy konkreettinen yhteistyösopimus ja suunnitelma jatkotoimenpiteistä.

Pääsääntöisesti Verkostopalvelut määrittää tilaisuudet, joihin tarvitaan maaseutuverkoston kustantama edustaja Suomesta. Kysymykseen tulevat lähinnä Euroopan maaseutuverkoston (ENRD), Euroopan innovaatiokumppanuuden verkoston (EIP-Agri Service Point) ja Euroopan maaseudun kehittämisen arviointiverkoston (Evaluation Help Desk) työryhmät ja seminaarit. Verkostopalveluille voi myös vinkata työpajoista ja seminaareista, joihin olisi tärkeää saada Suomen maaseutuverkoston edustaja.

Edustajien tarpeesta verkostopalvelut ilmoittaa sähköpostin jakelulistojen, sosiaalisen median kanavien ja uutiskirjeiden kautta. Jakelu mietitään aina tapauskohtaisesti työryhmän tai seminaarin teeman mukaisesti.

Täytä kirjallinen suunnitelma valmiiseen lomakkeeseen. Suunnitelmaan kirjataan mm. seuraavia asioita:

  • Lyhyt kuvaus matkan tarpeesta ja linkittyminen omaan ja alueen toimintaan
  • Matkaohjelma, yhteistyötapaamisen asialista ja aikataulu
  • Matkabudjetti
  • Perustelu henkilöiden osallistumiselle

 

Muista lopuksi lähettää täytetty lomake. Maaseutuverkostopalvelut käsittelee suunnitelman noin viikon kuluessa ja ilmoittaa siitä hakijalle. Samalla sovitaan yhteydenpidosta yksikön nimeämän vastuuhenkilön kanssa.

Jos sinulla on kysyttävää, saat meihin yhteyden sähköpostilla info@maaseutu.fi. Tarkemmat yhteystietomme löytyvät maaseutu.fi:stä

Toimija hoitaa itse käytännön järjestelyt matkaansa liittyen. Matkajärjestelyissä täytyy ottaa huomioon valtion matkustussäännön sekä edellä mainitut poikkeukset siitä.

  • Tee raportti matkasta valmiin lomakkeen avulla:
  • Lisäksi tee kirjoitus tai videoblogi maaseutu.fi-sivuille matkan annista. Sovi tästä erikseen verkostopalvelujen kanssa.
  • Kannustamme käyttämään maaseutuverkoston sosiaalisen median kanavia raportoinnissa

Laskuta maaseutuverkostopalveluita matkalaskulomakkeelle, joka löytyy laskutustiedoista.
Muista liittää matkalaskuun kopiot matkakuluista.