Hanke: Muut rahastot
Kehittäminen

Hullun hieno Kaakkois-Suomi

01.11.2023 - 31.10.2025

Julkinen hankekuvaus

Kiritetään kaakkoissuomalaisia tahoja entistä aktiivisempaan toimintaan liittämällä perinteitä uusiin, nouseviin ilmiöihin. Vahvistetaan rajaseudun turvallisuutta muuttuneessa tilanteessa. Luodaan toiminta-alueelle uudenlaista, rohkeaa ajattelua käyttämällä esimerkkinä Valtakunnan Virallisen kylähullun XVII:n Outi Räikkösen persoonallisia tapoja tehdä kotiseututyötä. Järjestämme kylillä tapahtumia niin luontoon, kuin digi-opastukseen liittyen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

ESR

Aloituspäivämäärä

01.11.2023

Loppumispäivämäärä

31.10.2025

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt

2 jäsentä