Hanke: Muut rahastot
Tutkimus

SysteemiHiili

01.01.2021 - 31.12.2023

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoitteena oli parantaa menetelmällisiä valmiuksia ja ymmärrystä maankäytön muutosten vaikutusketjuista ja kokonaisvaikutuksista sekä tukea ilmastoviisaiden, kestävien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen käyttöönotto. Hankkeen läpileikkaavina teemoina ovat valuma-aluenäkökulma, systeemisyys, kokonaisvaltaisuus ja yhteiskehittäminen. Hanke tuottaa ratkaisuehdotuksia, joilla maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä saadaan suunnattua ilmastokestävämmäksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma

Aloituspäivämäärä

01.01.2021

Loppumispäivämäärä

31.12.2023

Hankeluonne

Valtakunnallinen hanke

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt

2 jäsentä