Hanke: Muut rahastot
Kehittäminen

Tulevaisuuden Maatila

01.11.2013 - 31.12.2025

Julkinen hankekuvaus

Tulevaisuuden maatila –hankkeella edistetään maatiloja varautumaan tulevaisuuden haasteisiin. Hankkeessa tuotetaan konkreettista sekä arkikäyttöistä kannattavuutta ja työturvallisuutta lisäävää tietoa alkutuotannon yritysten ja -niitä tukevien organisaatioiden sekä oppilaitosten käyttöön. Lisäksi tarkennetaan maatilojen tulevaisuuskuvaa maakuntatasolla tuoden kansallisia ja kansainvälisiä näkymiä vertailupohjaksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

JTF

Aloituspäivämäärä

01.11.2013

Loppumispäivämäärä

31.12.2025

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt

8 jäsentä