Hanke: Muut rahastot
Tiedonvälitys

Turvemaiden kestävän käytön osaamisklusterin aktivointi- ja koordinaatiohanke TUKKA

01.11.2023 - 30.06.2026

Julkinen hankekuvaus

Turvemaita hyödynnetään maa- ja metsätaloudessa, turvetuotannossa, luontomatkailussa sekä muissa elinkeinoissa. Turvemailla on myös tärkeä rooli suoelinympäristöjen, monimuotoisuuden ja vesien suojelussa. Hankkeen päätavoitteena on tukea Etelä- ja Keski- Pohjanmaalla ja myös valtakunnallisesti toimivan, vuonna 2023 perustetun Turvemaiden kestävän käytön osaamisklusterin toimintaa. Osaamisklusteri koostuu alueellisista ja valtakunnallisista toimijoista. Hanketta vetää Suomen Metsäkeskus.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

JTF

Aloituspäivämäärä

01.11.2023

Loppumispäivämäärä

30.06.2026

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt

11 jäsentä