Hanke: Muut rahastot
Tiedonvälitys

Uutta osaamista ja liiketoimintaa vihreän siirtymän tueksi (OVI)

01.08.2023 - 30.09.2024

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tukea maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden toteuttamista luomalla luonto- ja ilmasto-osaamisen opintokokonaisuus sekä yrittäjyyskoulutusta metsäluontopalvelujen tuottamiseen. Toimijoiden välistä yhteistyötä edistetään aloittamalla ilmasto- ja metsäluonto-osaamisen osaamiskeskittymän rakentaminen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma

Aloituspäivämäärä

01.08.2023

Loppumispäivämäärä

30.09.2024

Hankeluonne

Valtakunnallinen hanke

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt

1 jäsentä