Tietokortti
07.06.2024

Dataosuuskunta – tietokortit

Dataosuuskunta - hankkeessa tuotetut tietokortit maatilayrityksen dataan, sen hallintaan ja datan tuottamaan arvonlisään liittyen.

Tulevaisuuden maatalousyrittäjän toimintamalli eroaa nykyisestä voimakkaasti ja se perustuu tuotannon ohella myös tuotannosta syntyvään dataan, sen hallintaan ja datan tuottamaan arvonlisään. Arvonlisän jakautuminen reilusti kaikkien elintarvikeketjun toimijoiden välillä on yksi suurimmista haasteista toimialalla. Maatalousyritysten rooli elintarvikeketjun datalähteenä on jo nyt merkittävä. Tuotannosta kertyvä data ja sen parempi hyödyntäminen edistävät hiilineutraalisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia ratkaisuja. Maatalousyritysten dataosuuskunta on tulevaisuuden ratkaisu alkutuotannosta saatavan datan hallintaan ja jatkojalostamiseen. Hankkeen tulokset ovat skaalattavissa kaikille tuotantosuunnille ja alkutuotannon prosesseihin. Lisäarvoa maatilayrityksille datasta ja sen hallinnasta: dataosuuskunnan merkitys ja konseptin luominen yhteistyössä maatilayritysten kanssa (Dataosuuskunta) -hanke vahvistaa alkutuotannon taloudellista asemaa ja jatkuvuutta entistä haastavammassa toimintaympäristössä. Dataan perustuvan liiketoiminnan ja koulutuksen kehittäminen on valtakunnallisesti tärkeää ja hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä koko maassa.

Tietokortit on tuotettu hankkeen toteuttajien toimesta. Hankkeen toteuttajaorganisaatioihin kuuluivat Luonnonvarakeskus ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoitti Hämeen ELY-keskus.

Ladattavat tiedostot

Blogeja ja puheenvuoroja

52 kt

Webinaarit-muut-tallenteet

141 kt

Asiantuntijoiden ja sidosryhmien näkemyksiä

201 kt

Liittyvät aiheet

Kielet

Suomi

Tyyppi

Hankkeen tuloksia

Alueet

Koko Suomi

Kohderyhmä

Maatilayrittäjät
Muut maaseudun yrittäjät
Neuvojat

Kokonaisuus

EU:n Maaseuturahoitus, valtakunnalliset hankkeet