Tietokortti
18.06.2024

Eloperäiset maanparannusaineet maataloudessa

Tietokortti kertoo eloperäisten maanparannusaineiston käytöstä ja vaikutuksista viljelyssä. Eloperäiset maanparannusaineet jaetaan ravinnepitoisiin ja niukkaravinteisiin maanparannusaineisiin. Niiden vaikutukset näkyvät vasta useamman vuoden kuluttua, mutta ovat pitkäaikaisia.

Tietokortit kestävän maa- ja metsätalouden toimenpiteistä vesien suojelemiseksi

Tietokortit kertovat maa- ja metsätalouden toimenpiteistä, joiden avulla voidaan suojella vesistöjä, hillitä vesistöjen tummumista, sopeutua paremmin ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin sekä hillitä ilmastonmuutosta.

Tiiviit yhteenvedot kertovat toimenpiteiden vaikutuksista maaperän kasvukuntoon, monimuotoisuuteen, veden pidättämiseen, vesistökuormitukseen, hiilitaseeseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Lisäksi esitetään arvio toimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista.

Aineistot on tuotettu Suomen ympäristökeskuksen ja Savonian yhteistyössä osana SysteemiHiili-hankketta (2021–2023), joka on rahoitettu maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta.

Ladattavat tiedostot

SYKE_Toimenpidekortit_Eloperaiset-maanparannusaineet

111 kt

Kielet

Suomi

Tyyppi

Hankkeen tuloksia
Kirjallisuuskatsaus
Vertaisarvioitu tutkimustieto

Alueet

Koko Suomi

Kohderyhmä

Maatilayrittäjät
Metsänomistajat
Neuvojat

Kokonaisuus

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma