Tietokortti
10.05.2024

IPM Decisions – kasvinterveyden päätöstukimalleja avoimesti käytettävissä

Eurooppalaisia kasvinterveyden ennustemalleja on koostettu hankeyhteistyönä yhteiselle alustalle. Mallit ovat nyt veloituksetta käytettävissä rekisteröityneille käyttäjille. Tietokortti sisältää nopean video-ohjeen rekisteröitymiseen sekä lisätietoja ennustemalleista ja alustasta.

  • Eurooppalainen yhteishanke IPM decisions keräsi ja kävi läpi kasvinterveyden ennustemalleja eri puolella Eurooppaa. Malleille kerättiin yhtenäiset kuvaustiedot (metatiedot), ja mallit tuotiin käyttöön selainpohjaisessa palvelussa IPM Decisions Platform. Käytettävissä olevia malleja pystyt selaamaan myös ilman kirjautumista sivun alaosasta (DSS-Info).
  • Suomenkielinen ohjevideo kattaa rekisteröitymisen, sekä ennustemallin valinnan ja käyttöönoton 
  • Alustan uusista toiminnoista eli mallien vertailusta sekä sovittamisesta kerrotaan lisää IPM Decisions-hankkeen  uutiskirjeessä

Mistä on kyse?

Kasvitaudit, tuhohyönteiset ja rikkakasvit ovat uhka ruokaturvalle, kaupalle ja elinkeinoille. Maailmanlaajuisesti jopa 40 prosenttia sadosta menetetään vuosittain kasvintuhoojien vuoksi. Pitkäaikaisten tutkimusten mukaan Suomessa kasvitaudit vähentävät ilman kasvinsuojelua keskimäärin noin 10–12 % viljakasvien sadosta ja rikkakasvit noin puolet tästä. Ajallinen ja paikallinen vaihtelu on kuitenkin suurta ja kasvintuhoojien torjunnan tarve vaihtelee.

Ennustemallit arvioivat kasvintuhoojien esiintymisen todennäköisyyttä ja vakavuutta. Ennustemallien tuottama tieto kasvintuhoojariskistä tukee viljelijän päätöksentekoa tarpeenmukaisesta torjunnasta. Mallit nojaavat alueelliseen säädataan. Lisäksi mallit voivat hyödyntää esimerkiksi tietoa viljelyhistoriasta, lajikkeiden kestävyydestä, muokkausmenetelmistä. Viljelylohkon sääolosuhteet joko edistävät tai hillitsevät pellolla esiintyvien kasvintuhoojien esiintymistä. Rikkakasvit tarvitsevat itääkseen riittävän kosteuden. Tuhohyönteisten esiintymistä ohjaa vahvasti kertynyt lämpösumma. Kasvitauti ilmenee, kun taudinaiheuttaja, sopivat lämpö- ja kosteusolot sekä taudinaiheuttajalle altis isäntäkasvi kohtaavat.

Eurooppalaisena hankeyhteistyönä on syntynyt selainpohjainen ’IPM Decisions’ -alusta, jonne on koottu integroitua kasvinsuojelua tukevia ennustemalleja eri kasvilajeille ja kasvintuhoojille. Malleja on kehitetty eri Euroopan maissa ja alusta jakaa ne kaikkien viljelijöiden käyttöön. Tavoitteena on edistää hyvää rikkakasvien, kasvitautien ja tuhohyönteisten hallintaa.

Nopean ja yksinkertaisen rekisteröitymisprosessin jälkeen IPM Decisions -käyttäjät saavat suoraan käyttöönsä riskitietoja valituista ennustemalleista, jotka ovat heidän viljelykasviensa kannalta merkityksellisiä.  Alustan käyttö on ilmaista. Käyttäjien tarvitsee vain rekisteröidä tilansa alustalle muutamalla yksinkertaisella toimenpiteellä, syöttää tilan sijainti ja valita tilalla viljeltävien viljelykasvien kannalta merkittävät mallit. Alusta valitsee automaattisesti parhaan saatavilla olevan säälähteen.

Hankkeen toteutuksessa on saatu palautetta alustan viljelijöiltä, neuvojilta, tutkijoilta eri Euroopan maista. Suomessa järjestettiin useampi työpaja, joiden palaute on huomioitu alustan kehitystyössä. Alusta vaatii jatkuvaa kehittämistä mutta sillä olevat ennustemallit ovat kuitenkin jo kaikkien käytettävissä ja hyödynnettävissä.

 

Liittyvät aiheet

Kielet

Englanti
Suomi

Tyyppi

Hankkeen tuloksia
Video

Alueet

Koko Suomi

Kohderyhmä

Maatilayrittäjät
Neuvojat
Tutkijat

Kokonaisuus

Horisontti Eurooppa