Tietokortti
18.06.2024

Jatkuva kasvatus metsätaloudessa

Tietokortti jatkuvan kasvatuksen käytöstä ja vaikutuksista metsätaloudessa. Jatkuva kasvatus soveltuu rehevämmille turvemaille kivennäismaita paremmin, sillä uudistuminen perustuu luontaisen taimettumisen ylläpitämään alikasvokseen.

Tietokortit kestävän maa- ja metsätalouden toimenpiteistä vesien suojelemiseksi

Tietokortit kertovat maa- ja metsätalouden toimenpiteistä, joiden avulla voidaan suojella vesistöjä, hillitä vesistöjen tummumista, sopeutua paremmin ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin sekä hillitä ilmastonmuutosta.

Tiiviit yhteenvedot kertovat toimenpiteiden vaikutuksista maaperän kasvukuntoon, monimuotoisuuteen, veden pidättämiseen, vesistökuormitukseen, hiilitaseeseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Lisäksi esitetään arvio toimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista.

Aineistot on tuotettu Suomen ympäristökeskuksen ja Savonian yhteistyössä osana SysteemiHiili-hankketta (2021–2023), joka on rahoitettu maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta.

Ladattavat tiedostot

SYKE_Toimenpidekortit_Jatkuva-kasvatus

90 kt

Kielet

Suomi

Tyyppi

Hankkeen tuloksia
Kirjallisuuskatsaus
Vertaisarvioitu tutkimustieto

Alueet

Koko Suomi

Kohderyhmä

Metsänomistajat
Neuvojat

Kokonaisuus

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma