Tietokortti
21.03.2024

Juottojärjestelmät laidunoloissa

Tietokortit laiduntavien tuotantoeläinten juottojärjestelmien suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tietokortteihin on tiivistetty perustietoja kolmesta erilaisesta, Suomessa yleisestä juottojärjestelmästä. Nämä järjestelmät ovat sovellettavissa kaikille laiduntaville tuotantoeläimille. Tietokortit on laadittu Savonia-ammattikorkeakoulussa osana AMK-opinnäytetyötä.

Ladattavat tiedostot

Tietokortit - Juottojärjestelmät laidunoloissa

1 Mt

Liittyvät aiheet

Kielet

Suomi

Tyyppi

Maatalousyrittäjän käytännön kokemukset

Alueet

Koko Suomi
Pohjois-Savo

Kohderyhmä

Maatilayrittäjät
Muut maaseudun yrittäjät

Kokonaisuus

EU:n maaseuturahoitus, muut toimenpiteet