Tietokortti
29.05.2024

Kokonaisvaltaisella johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon

Kokonaisvaltaisella johtamisella tarkoitetaan pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin johtamista yhtenä kokonaisuutena, missä pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan myös lyhyen aikavälin johtamisella.

Suomalaisen maitotilayrittämisen toimintaympäristö on muuttunut viime vuosina
suuresti. Tämä on tuonut maitotilayrittäjille paineen hakea uusia toimintatapoja ja
ratkaisuja. Tulevaisuuteen suuntaavan maitotilayrittäjän on tarve johtaa yritystään
kokonaisvaltaisesti ja näin edistää yritystoiminnan tasapainoista kehittämistä ja
luoda edellytykset tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiselle. Kokonaisval-
taisella johtamisella tarkoitetaan pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin johtamista
yhtenä kokonaisuutena, missä pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan myös lyhyen
aikavälin johtamisella. Tähän julkaisuun on koottu ”Kokonaisvaltaisella johtamisella
kannattavuutta maidontuotantoon” -hankkeessa laaditut artikkelit, joissa esitetään
uutta soveltavaa tietoa maitotilayritysten kokonaisvaltaisesta johtamisesta ja
tuottavuuden parantamisesta sekä esitellään kokonaisvaltaisen johtamisen malli.

Kielet

Suomi

Tyyppi

Hankkeen tuloksia

Alueet

Koko Suomi

Kohderyhmä

Koulutus
Maatilayrittäjät
Neuvojat

Kokonaisuus

EU:n maaseuturahoitus, muut toimenpiteet