Tietokortti
29.05.2024

Maatalousyrittäjän johtamisosaamisen kehittämisen perusteet

Johtamisella tavoitellaan haluttujen tulosten saavuttamista ja ohjataan toimintaa tavoitteellisesti. Työt tehdään paremmin kuin ilman johtamista. Yritystalouden näkökulmasta johtaminen on määrätietoista kilpailukyvyn ja kannattavuuden tavoittelua.

Johtamishaasteet kasvavat maatalousyrittämisessä. Ne koskevat
kaikkia maatalousyrittäjiä, olipa maatalousyritys pieni yhden henkilön, perheen tai ulkopuolisia työllistävä suuri maatalousyritys. Myös
osa-aikainen maatalousyrittäjä hyötyy kirjallisesta strategiasta,
sillä strategian laatiminen kehittää ajattelukykyä, synnyttää uusia
ajatuksia ja lisää valmiutta kehittää yritystoimintaa. Jokainen maatalousyrittäjä voi saavuttaa etua esimerkiksi voimavaroja uudelleen
järjestelemällä sekä ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja ja
-menetelmiä.
Johtamisella tavoitellaan haluttujen tulosten saavuttamista ja ohjataan toimintaa tavoitteellisesti. Työt tehdään paremmin kuin ilman
johtamista. Yritystalouden näkökulmasta johtaminen on määrätietoista kilpailukyvyn ja kannattavuuden tavoittelua. Kyky hankkia ja
hyödyntää tietoa parantaa menestymisedellytyksiä. Suunnittelulla
tuetaan johtamista.

Kielet

Suomi

Tyyppi

Hankkeen tuloksia

Alueet

Koko Suomi

Kohderyhmä

Koulutus
Maatilayrittäjät
Neuvojat