Tietokortti
05.07.2024

Maatilojen ja puutarhojen muoviopas

Tämä verkko-opas antaa selkeitä ohjeita maatiloilla, puutarhoissa ja kasvihuoneissa syntyvän muovijätteen kierrättämiseen. Opas on tarkoitettu ammattilaisten käyttöön.

Maataloudessa ja puutarhoissa käytetään paljon muoveja muun muassa viljelykatteissa ja rehun käsittelyssä. Lannoitteista ja kasvinsuojeluaineista puolestaan kertyy esimerkiksi muovisäkkejä ja -kanistereita. Tuotannosta jää hyödyntämättä paljon käytettyjä muoveja, sillä maatalousmuovien kierrätys ei vielä toimi tehokkaasti koko maassa. Likaiset muovit ja erot materiaalien laadussa hankaloittavat kierrätystä.  Tässä oppaassa kerromme, mitkä tuotteet ja muovilajit voi kierrättää ja sopivat uusiokäyttöön ja mitkä puolestaan luokitellaan energiajätteeksi. Jos tuotannossasi syntyy biohajoavasta muovista koostuvaa jätettä, se kuuluu teolliseen kompostiin.

Liittyvät aiheet

Kielet

Suomi

Tyyppi

Selvitys

Alueet

Koko Suomi

Kohderyhmä

Maatilayrittäjät
Opiskelijat
Puutarhayrittäjät