Tietokortti
29.05.2024

Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen käsikirja

Tässä käsikirjassa esitetään kokonaisvaltainen johtamistapa. Se auttaa maitotilayrittäjää yritystoiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja käytännön toimien toteuttamisessa.

1. Käsikirjassa tarkastellaan maitotilayrityksen toimintaa
kokonaisuutena.
2. Käsikirja sisältää järjestelmällisen tavan edetä kokonaisvaltaisessa suunnittelussa ja valintojen teossa.
3. Käsikirjan avulla voidaan kehittää maitotilayrityksen
toimintaa tavoitteellisesti ja päättää, mitä kehittämistoimia
tehdään, missä järjestyksessä ja millä aikataululla.
4. Käsikirjan avulla perehdytään toimintaympäristöön ja
toimintaympäristön muutoksiin.
5. Käsikirja auttaa tavoitteiden asettamisessa, vaihtoehtoisten toimintatapojen hakemisessa sekä tuottavuuden ja
kannattavuuden parantamisessa.
6. Käsikirjan avulla maitotilayrittäjä voi viestiä selkeästi
ajatuksistaan ja yritystoiminnan kehittämisestä kaikille sidosryhmille.

Kielet

Suomi

Tyyppi

Hankkeen tuloksia

Alueet

Koko Suomi

Kohderyhmä

Koulutus
Maatilayrittäjät
Neuvojat

Kokonaisuus

EU:n maaseuturahoitus, muut toimenpiteet