Tietokortti
29.05.2024

Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen työkirja

Työkirjan laatimisen tuloksena saa strategian, toimintamallin ja toimintasuunnitelman, joiden mukaan maitotilayritystä johdetaan.

Tämä työkirja liittyy Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen käsikirjaan. Työkirja auttaa maitotilayrittäjää kokonaisvaltaisessa johtamisessa. Työkirjan kysymyksiin vastaamalla maitotilayrittäjä rakentaa perustan kokonaisvaltaiselle johtamiselle.
Kysymyksiin vastatessa voi käyttää apuna Käsikirjaa. Työkirjan kysymyksissä on viitattu, mistä Käsikirjan kohdasta löytyy lisätietoa.

Maitotilayrittäjä hyötyy kokonaisvaltaisesta johtamisesta. Kokonaisvaltaisella johtamisella maitotilayrityksen toiminnalle
saadaan selkeä suunta, jolloin tavoitteita toteutetaan määrätietoisesti.Työkirjan laatimisen tuloksena saa strategian, toimintamallin ja
toimintasuunnitelman, joiden mukaan maitotilayritystä johdetaan. Kun maitotilayrittäjän tavoitteet muuttuvat tai toimintaympäristössä tapahtuu suuria muutoksia, jo kertaalleen laadittua
työkirjaa voi käyttää pohjana uuden strategian luonnissa

 

Kielet

Suomi

Tyyppi

Hankkeen tuloksia

Alueet

Koko Suomi

Kohderyhmä

Koulutus
Maatilayrittäjät
Neuvojat

Kokonaisuus

EU:n maaseuturahoitus, muut toimenpiteet